Blogs en publicaties

Altijd de laatste ontwikkelingen

Eigen woning en de jurisprudentie 2021

De eigenwoningregeling uit de wet IB 2001 is ingewikkeld. Niet zo zeer voor 80% van de eigenwoningbezitters die gedurende het kalenderjaar in de eigen woning blijven wonen, maar wel voor de degene die te maken heeft met verhuizen, uit elkaar gaan, overlijden, worden uitgezonden of een lening bij familie of de eigen bv a...

Lees verder

januari 2022

Belastingplan 2022

De auteurs geven een overzicht van de belangrijkste wijzigingen die zijn aangekondigd in het Belastingplan 2022. Deze bijdrage is eerder gepubliceerd in VfP 2021/11.Drs. J.E. van d...

Lees verder

december 2021

Wetgeving eigen woning 2022: nog ingewikkelder!

In het wetsvoorstel ‘Overige fiscale maatregelen’ zijn de nieuwe wetsartikelen rond de aanpassing van de eigenwoningregeling in partnerschapssituaties en bij overlijden opgenomen. Die waren al aangekondigd in de Kamerbrief voorgenomen wetswijzigingen toepassing eigenwoningregeling bij partners.1 De wetteksten zijn ...

Lees verder

september 2021

De eigen woning bij uitzending: ganzenbord?

Drs. J.E. van den Berg, WFR 2021/154 Als er over één uitzonderingspositie rond de eigenwoningregeling regelmatig wordt geprocedeerd, is dat over de fiscale positie van de eigen woning bij uitzending. De vele jurisprudentie leidt er toe dat de woningeigenaar hee...

Lees verder

augustus 2021

De eigenwoningregeling en artikel 2.14a Wet IB 2001 (APV)

Voor zover mij bekend is dit de eerste procedure rond de samenloop van de eigenwoningregeling uit artikel 3.111 Wet IB 2001 met artikel 2.14a Wet IB 2001.[1] Artikel 2.14a Wet IB 2001 (de fiscale spelregels rond een afgezonderd particulier vermogen, APV) is een antimisbruikbepaling. Het APV-r...

Lees verder

juni 2021

Hof rekt begrip eigen woning bij echtscheiding op

Fiscaal Advies nr. 3, mei 2021 Op 14 februari 2021 heeft het hof Den Bosch een opvallende uitspraak rond de aftrek eigenwoningrente en echtscheiding gedaan. Belanghebbende is geen eigenaar van de echtelijke woning (geweest), maar kan na de scheiding toch nog de helft va...

Lees verder

mei 2021

Wonen en de verkiezings-programma’s 2021-2025

Weekblad Fiscaal Recht (WFR) 2021/47. In de periode december 2019 tot en met mei 2020 is er een aantal beleidsrapporten en onderzoeksresultaten rond de eigen woning[1] verschenen. Dit aangevuld, met de verschillende ver...

Lees verder

maart 2021

Bedrijfswoning is een afwijkend onderpand

Fiscalisten en accountants komen niet heel vaak in aanraking met jurisprudentie van het Klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid). Op 19 oktober 2020 is door het Kifid een uitspraak gedaan of een financiële instelling het voor een hypothecaire geldlening te hanteren rentepercentage mag verhogen m...

Lees verder

februari 2021

Actualiteiten eigenwoningschuld bij familie of eigen BV

Fiscaal Advies, december 2020 Een eigenwoninglening hoeft niet altijd te worden verstrekt door een financiële instelling. Denk aan een ouder (die aan zijn kind) of een bv (die aan zijn dga) een lening verstrekt. Zij hebben echter geen informatiepl...

Lees verder

december 2020

Opbrengsten uit Airbnb voor 70% belast

Op 18 september 2020 heeft de Hoge Raad bepaald dat verhuuropbrengsten uit Airbnb voor 70% worden belast voor de inkomstembelasting (in box 1). De overige 30% dient ter dekking van de kosten. Belanghebbende verh...

Lees verder

september 2020

Aankoop helft eigen woning van ex-partner

Scheidingsperikelen zijn, ook in de rechtspraak, aan de orde van de dag. IN een veel voorkomende situatie dat de ene partner van de andere partner het aandeel van de echtelijke woning overneemt, heeft het hof Den Haag op 17 december 2017 een heldere uitspraak gedaan[1]. De eindconcl...

Lees verder

februari 2020