Blogs en publicaties

Altijd de laatste ontwikkelingen

Is de ‘tolerantiemarge’ van de A-G een goed idee?

Op 1 september 2023 verscheen de conclusie van A-G Wattel [A-G 1 september 2023, nr. 23/00654, ECLI:NL:PHR:2023:655, NLF 2023/2215 met noot van Van den Berg] na aanleiding van het beroep in cassatie op de uitspraak van het hof Arnhem-Leeuwarden [Hof Arnhem-Leeuwarden 9 januari 2023 nr. 20/01122, ECLI:NL:GHARL:2023:139, NLF ...

Lees verder

december 2023

Hypotheekschuld wordt eigenwoningschuld

Op 24 augustus 2023 heeft de Kennisgroep onroerende zaken een tweetal vragen beantwoord over de herkwalificatie van hypotheekschulden naar eigenwoningschulden (ews). Fiscaal Advies 2023, nr. 5, blz. 20. ...

Lees verder

november 2023

Wel of geen fiscaal ondernemerschap?

In deze bijdrage gaat de auteur in op de fiscale spelregels om een bron van inkomen voor de inkomstenbelasting vast te stellen. Verder worden een overzicht gegeven wanneer er sprake is van een IB-onderneming of inkomsten uit een werkzaamheid (VfP 2023/7/8, blz. 13-17). ...

Lees verder

oktober 2023

SCP: eigentijdse ongelijkheid

Drs. J.E. van den Berg Op 7 maart 2023 publiceerde het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) het rapport ‘Eigentijdse ongelijkheid’. In dit rapport concludeert het SCP in het langlo...

Lees verder

juni 2023

Is een losse garage een aanhorigheid (of niet)?

Door Jelle van den Berg, gepubliceerd in Fiscaal Actief 2022/6, blz. 20. Al jaren zijn er regelmatig procedures over de vraag of een losse garage een aanhorigheid is. Zo deed het hof Amsterdam op 13 oktober 2022 een uitspraak over een aangekochte garage die op 50 mete...

Lees verder

december 2022

De eigen woning bij uitzending: ganzenbord?

Drs. J.E. van den Berg, WFR 2021/154 Als er over één uitzonderingspositie rond de eigenwoningregeling regelmatig wordt geprocedeerd, is dat over de fiscale positie van de eigen woning bij uitzending. De vele jurisprudentie leidt er toe dat de woningeigenaar hee...

Lees verder

augustus 2021

De eigenwoningregeling en artikel 2.14a Wet IB 2001 (APV)

Voor zover mij bekend is dit de eerste procedure rond de samenloop van de eigenwoningregeling uit artikel 3.111 Wet IB 2001 met artikel 2.14a Wet IB 2001.[1] Artikel 2.14a Wet IB 2001 (de fiscale spelregels rond een afgezonderd particulier vermogen, APV) is een antimisbruikbepaling. Het APV-r...

Lees verder

juni 2021

Hof rekt begrip eigen woning bij echtscheiding op

Fiscaal Advies nr. 3, mei 2021 Op 14 februari 2021 heeft het hof Den Bosch een opvallende uitspraak rond de aftrek eigenwoningrente en echtscheiding gedaan. Belanghebbende is geen eigenaar van de echtelijke woning (geweest), maar kan na de scheiding toch nog de helft va...

Lees verder

mei 2021

Wonen en de verkiezings-programma’s 2021-2025

Weekblad Fiscaal Recht (WFR) 2021/47. In de periode december 2019 tot en met mei 2020 is er een aantal beleidsrapporten en onderzoeksresultaten rond de eigen woning[1] verschenen. Dit aangevuld, met de verschillende ver...

Lees verder

maart 2021

Bedrijfswoning is een afwijkend onderpand

Fiscalisten en accountants komen niet heel vaak in aanraking met jurisprudentie van het Klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid). Op 19 oktober 2020 is door het Kifid een uitspraak gedaan of een financiële instelling het voor een hypothecaire geldlening te hanteren rentepercentage mag verhogen m...

Lees verder

februari 2021

Actualiteiten eigenwoningschuld bij familie of eigen BV

Fiscaal Advies, december 2020 Een eigenwoninglening hoeft niet altijd te worden verstrekt door een financiële instelling. Denk aan een ouder (die aan zijn kind) of een bv (die aan zijn dga) een lening verstrekt. Zij hebben echter geen informatiepl...

Lees verder

december 2020

Opbrengsten uit Airbnb voor 70% belast

Op 18 september 2020 heeft de Hoge Raad bepaald dat verhuuropbrengsten uit Airbnb voor 70% worden belast voor de inkomstembelasting (in box 1). De overige 30% dient ter dekking van de kosten. Belanghebbende verh...

Lees verder

september 2020

Aankoop helft eigen woning van ex-partner

Scheidingsperikelen zijn, ook in de rechtspraak, aan de orde van de dag. IN een veel voorkomende situatie dat de ene partner van de andere partner het aandeel van de echtelijke woning overneemt, heeft het hof Den Haag op 17 december 2017 een heldere uitspraak gedaan[1]. De eindconcl...

Lees verder

februari 2020