Gratis kennisartikel

Om je vak goed uit te oefenen heb je kennis en vaardigheden nodig. Met Duoberg Consultants en OpleidingNU.nl houd ik mij vooral met (het delen van) kennis bezig. Dat doe ik via mijn e-learning platform OpleidingNU.nl en via publicatie voor veel uitgevers en organisaties. Om nu een idee te hebben wat dat nu inhoudt, plaats ik hieronder regelmatig kennisartikelen die u kan downloaden.

Neem vooral contact op, als ik iets kan doen voor uw organisatie. Bel (06-52017161) of mail mij via het contacformulier

  1. Maak aannemelijk welk deel je van de woning zelf bewoond. Ander is er helemaal geen eigenwoning (rentaftrek). Download hier.
  2. Kan je met minder dan 50% eigendom toch een eigen woning hebben? Download hier
  3. Het IBO-rappport Vermogensverdeling: ‘Licht uit, spot aan’ Download hier
  4. Het levende testament: download hier