Expertise

Dit is wat wij doen

Onze expertise

Managen van kennis

Het managen van kennis rond financiële planning is lastig. Ik kan u (tijdelijk) ondersteunen om kennis bij medewerkers te vergroten of beter te borgen

Presentaties en workshops

Regelmatig verzorg ik interactieve presentaties of workshops voor klanten of medewerkers. Brainstormen over mogelijkheden en onderwerpen?

Digitale permanente educatie

Via een digitaal platform kan binnen vrijwel elke branche een diplomabezitter ‘permanent aantoonbaar actueel’ blijven. Wilt u uw eigen digitale opleiding maken? Bekijk OpleidingNU

Publicaties

Naast het hoofdredacteurschap van het Vakblad Financiële Planning (VfP) ben ik auteur van boeken en schrijf ik artikelen, blogs en op sites. Wellicht ook iets voor u?

Second opinions

Soms ziet u door de bomen het bos niet meer. U krijgt informatie aangereikt van een financieel adviseur, van een familie of vrienden of u leest op internet. In een of twee uurtjes kan ik deze vragen met u bespreken en u daarmee meer inzicht geven in de (on)mogelijkheden.

Best Academie™

De opleiding BEST Academie™ geeft de coach meer vaardigheden om onderliggende emoties bij gezondheidsproblemen bespreekbaar te maken. Meer info www.bestacademie.nl

Managen van kennis

Medewerkers moeten op de hoogte blijven van de actualiteit rond financieel of fiscaal advies. Hoe organiseer je dat? Via e-learning, webinars, blended learning of gewoon met fysieke bijeenkomsten?

Ik kan u (tijdelijk) ondersteunen om kennis bij medewerkers te vergroten of beter te borgen. Dit is mogelijk omdat ik, naast kennis over de inhoud ook over onderwijskundige kennis (waaronder over probleemgestuurd onderwijs) beschik.

Doordat ik al lang veel interesse heb in en betrokken ben bij nieuwe ontwikkelingen rond e-leren, werk ik op het snijvlak van kennis, ICT en onderwijskunde. Projecten waar ik onder andere bij betrokken ben (geweest):

  • Leergang Wwft (Register Belastingadviseurs).
  • Module ‘Huwelijksgoederenrecht bij ondernemers’ voor accountants (E-Wise)
  • Opzet memo congres (Wolters Kluwer)

Presentaties en workshops

presentatie-elwyn-2014-1Medewerkers willen graag in een interactieve bijeenkomst worden bijgepraat over actualiteiten. Regelmatig verzorg ik interactieve workshops rond de ‘eigen woning’, ‘expiratie van lijfrentepolissen’ of ‘toekomstvoorzieningen’.

Als u een middag of avond voor klanten organiseert, kan ik als spreker optreden. Ik zal dan enerzijds als onafhankelijk deskundige spreken (verbonden aan de Erasmus Universiteit). Anderzijds probeer ik u zoveel mogelijk in de deskundigheid te betrekken.

Verder beschik ik over een heel groot netwerk van aantrekkelijke sprekers, zodat er over heel veel onderwerpen kan worden gesproken.

Brainstormen over mogelijkheden en onderwerpen? Bel gerust: 06-52017161.

Digitale Permanente Educatie

opleidingnuDigitaal is effectief, is modern, is efficiënt, is goedkoop en soms erg vervelend. Om dit laatste te doorbreken heb ik het platform opleidingNU.nl ontwikkeld. Met dit digitale platform kan binnen vrijwel elke branche een diplomabezitter ‘permanent aantoonbaar actueel’ blijven.

Naast efficiënt is het ook heel effectief. Vaak in 5 tot 10 minuten per keer, blijft de kennis al voldoende hangen. Het eerste platform is in 2013 gebouwd (www.wftnu.nl), waardoor we al over een grote ervaring beschikken. De laatste jaren wordt het platform op meerder plaatsen ingezet. Voorbeelden zijn:

www.wftactueel.nl

http://newsservice.expatise.org/

www.opleidingnu.nl

Zoals gezegd, de kosten zijn erg laag. Wilt u uw eigen digitale opleiding maken? Bekijk OpleidingNU en neem contact met mij op.

Publicaties

Naast het hoofdredacteurschap van het Vakblad Financiële Planning (VfP) ben ik auteur van boeken en schrijf ik artikelen. Voor mijn volledige lijst publicaties, klik hier (PDF).

Regelmatig publiceer ik in het Vakblad financiële Planning (Wolters Kluwer) en Fiscaal Advies (Elsevier). Verder ben ik hoofdredacteur van het memo Financiële Planning en de Wetteksten Financiële Dienstverlening. Naast het boek ‘Eigen woning’(Fed’s fiscale brochures van Wolters Kluwer, 5e druk), heb ik bijdragen geleverd aan ’20 jaar Financiële planning’ (FFP) en ‘Fiscale aspecten vastgoed’ (FEI BV, Erasmus universiteit).

Graag schrijf ik voor u een bijdrage in een tijdschrift, boek of site. ‘Mijn’ onderwerpen liggen op het gebied van wonen, toekomstvoorzieningen, estate planning en beleggen.

Second Opinions

Soms ziet u door de bomen het bos niet meer. U krijgt informatie aangereikt van een financieel adviseur, van een familie of vrienden of u leest op internet.

In veel gevallen is het prettig tegen iemand aan te praten. Iemand die luistert, de juiste vragen stelt en eenvoudig uitlegt wat er wel en niet haalbaar lijkt. In twee uur heeft u al heel veel informatie, zodat u zelf kunt beslissen welk keuzen gemaakt moeten worden. Het gesprek vat ik vaak nog even samen in een A4-tje, waarbij ik dan nog een kleine checklijst bijvoeg.

Het kan ook zijn dat u behoefte heeft om over een ontvangen financieel (deel)advies te praten. Ik leg het uit en geef inzicht in de gevolgen. Op deze manier heeft u een ‘second opinion’.

Mijn voorkeur gaat uit om elkaar te ontmoeten. Bij mij op kantoor of bij u thuis. Soms is het handig om telefonisch te overleggen. Dat hangt een beetje van uw vragen af.

BEST Academie

bestDe opleiding BEST Academie™ (Basic Emotional Structuring) geeft de coach meer vaardigheden om onderliggende emoties bij gezondheidsproblemen bespreekbaar te maken. De BEST Academie leidt dan ook op tot psycho-puncturist.

Basic Emotional Structuring Test (BEST) is een snel uitvoerbare en non-verbale diagnostische test, ontwikkeld door psychiater en acupuncturist Dr. Hallym Calehr. Hij bracht in deze test de analyse van Freud samen met de basisprincipes van Ayurveda, de traditionele Chinese geneeskunde of de 5 elementenleer, muziek en homeopathie. BEST geeft binnen een paar minuten inzicht in iemands persoonlijkheidsstructuur. Tijdens de test wordt gewerkt met 10 houten, felgekleurde poppen die allemaal staan voor een verschillende emotie. De poppen werken als een genezende spiegel. Ze zetten iemand in beweging, zodat binnen een therapeutisch traject snel enorme stappen kunnen worden gezet. De BEST is gericht op het vinden van harmonie met het leven.

Het is mogelijk om de introductie-leergang te volgen (9 en 10 november 2018) of aparte workshops te ontwikkelen. Dit laatste hangt vooral af van de eigen ervaringen en opleidingen. Meer info: BESTacademie.nl