Publicaties

Altijd de laatste ontwikkelingen

De eigen woning bij uitzending: ganzenbord?

Drs. J.E. van den Berg, WFR 2021/154 Als er over één uitzonderingspositie rond de eigenwoningregeling regelmatig wordt geprocedeerd, is dat over de fiscale positie van de eigen woning bij uitzending. De vele jurisprudentie leidt er toe dat de woningeigenaar hee...

Lees verder

augustus 2021

De eigenwoningregeling en artikel 2.14a Wet IB 2001 (APV)

Voor zover mij bekend is dit de eerste procedure rond de samenloop van de eigenwoningregeling uit artikel 3.111 Wet IB 2001 met artikel 2.14a Wet IB 2001.[1] Artikel 2.14a Wet IB 2001 (de fiscale spelregels rond een afgezonderd particulier vermogen, APV) is een antimisbruikbepaling. Het APV-r...

Lees verder

juni 2021

Hof rekt begrip eigen woning bij echtscheiding op

Fiscaal Advies nr. 3, mei 2021 Op 14 februari 2021 heeft het hof Den Bosch een opvallende uitspraak rond de aftrek eigenwoningrente en echtscheiding gedaan. Belanghebbende is geen eigenaar van de echtelijke woning (geweest), maar kan na de scheiding toch nog de helft va...

Lees verder

mei 2021

Wonen en de verkiezings-programma’s 2021-2025

Weekblad Fiscaal Recht (WFR) 2021/47. In de periode december 2019 tot en met mei 2020 is er een aantal beleidsrapporten en onderzoeksresultaten rond de eigen woning[1] verschenen. Dit aangevuld, met de verschillende ver...

Lees verder

maart 2021

Bedrijfswoning is een afwijkend onderpand

Fiscalisten en accountants komen niet heel vaak in aanraking met jurisprudentie van het Klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid). Op 19 oktober 2020 is door het Kifid een uitspraak gedaan of een financiële instelling het voor een hypothecaire geldlening te hanteren rentepercentage mag verhogen m...

Lees verder

februari 2021

Actualiteiten eigenwoningschuld bij familie of eigen BV

Fiscaal Advies, december 2020 Een eigenwoninglening hoeft niet altijd te worden verstrekt door een financiële instelling. Denk aan een ouder (die aan zijn kind) of een bv (die aan zijn dga) een lening verstrekt. Zij hebben echter geen informatiepl...

Lees verder

december 2020

Prinsjesdag 2020 (Belastingplan 2021)

VfP 2020/10 (met drs. J.H.J. Brauwers) Op 15 september 2020 heeft het kabinet haar plannen voor 2021 bekendgemaakt. In dit artikel vatten wij voor medewerkers in de financiële dienstverlening de meest relevante onderwerpen van de overheidsplannen samen. De huidige voorst...

Lees verder

oktober 2020

Opbrengsten uit Airbnb voor 70% belast

Op 18 september 2020 heeft de Hoge Raad bepaald dat verhuuropbrengsten uit Airbnb voor 70% worden belast voor de inkomstembelasting (in box 1). De overige 30% dient ter dekking van de kosten. Belanghebbende verh...

Lees verder

september 2020

Aankoop helft eigen woning van ex-partner

Scheidingsperikelen zijn, ook in de rechtspraak, aan de orde van de dag. IN een veel voorkomende situatie dat de ene partner van de andere partner het aandeel van de echtelijke woning overneemt, heeft het hof Den Haag op 17 december 2017 een heldere uitspraak gedaan[1]. De eindconcl...

Lees verder

februari 2020

Ook een particulier heeft soms een bewaarplicht

Fiscaal Advies 2019/4, blz. 20. Iedere ondernemer is wettelijk verplicht zijn administratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht, artikel 52 AWR). Soms is er een langere bewaarplicht (tot 10 jaar), soms een kortere. Particulieren hebben in het algemeen gee...

Lees verder

juli 2019