De smartrobot onder de loonbelasting?

Gaan robots binnenkort op de stoel van de rechter zitten? Dit is een vraag die het dagblad Trouw op 27 november 2017 stelde. Het antwoord werd ook gegeven en was ontkennend.[1] Een virtuele rechter vinden we bij e-court. Geen echte rechter maar een digitale arbitrage. De meningen over de kwaliteit van deze arbitrage zijn nogal verdeeld.[2]

In het Regeerakkoord 2017 -2021 onderschrijft het kabinet Rutte III over de zogeheten ‘Nieuwe Economie’, dat robots en technologie meer en meer een stempel gaan drukken op de bedrijvigheid van Nederland.[3] Robots zijn er en zullen steeds geavanceerder worden. Er komt dus een moment dat robots meer ingewikkelde taken gaan uitvoeren en verantwoordelijkheid dragen. Met andere woorden: ze gaan steeds meer als gewone mensen acteren. Op dat moment komt de vraag op of de robot, werkzaam in een bedrijf, niet onder de loonbelasting moet vallen. Op deze manier kan een meer gelijk speelveld ontstaan tussen werknemers en robots.

[1] Trouw, 27 november 2017.

[2] Zo zouden de procedures van e-Court in strijd zijn met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en het Europese consumentenrecht. Zie onder andere Nieuwsuur van 16 februari 2018.

[3] Regeerakkoord 2017 – 2021, Vertrouwen in de toekomst, blz. 1.

Wilt u meer lezen, mail dan naar jelle@duoberg.nl

Dit artikel is ook te lezen in Weekblad Fiscaal Recht (WFR) van 26 april 2018.